DOR

 

De voor opkopers verplichte registratie van ingekochte goederen vond tot voor kort uitsluitend op papier plaats.

In 2011 heeft de politie een digitale variant ontwikkeld die het Digitaal Opkopers Register (D.O.R.) wordt genoemd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is in 2017 gestart met een wetgevingstraject om het gebruik van het DOR wettelijk verplicht te stellen.

Sinds 2017 wordt deze nieuwe wetgeving uitgerolt over Nederland en inmiddels zijn wij als metaalrecyclingsbedrijf in Amsterdam ook verplicht gesteld onze ferro en non-ferro metalen in te voeren in het D.O.R. 

Wat is het Digitaal Opkopers Register? Het D.O.R. faciliteert opkopers bij het registreren van de gebruikte en ongeregelde goederen die zij aankopen.

Een bijkomend voordeel is dat op deze wijze ook meer gegevens over het gekochte goed (waaronder foto’s) en de verkoper (identificatieplicht) worden geregistreerd.

Daarnaast is het DOR gekoppeld aan de database van Stop Heling met de aangiftes van gestolen goederen.

Het DOR biedt daarmee de mogelijkheid om automatisch, bijvoorbeeld aan de hand van een serienummer, te controleren of een goed als gestolen geregistreerd staat.

Wanneer dit het geval is, is er sprake van een match en ontvangt de politie hiervan automatisch een melding.

In plaats van de legitimatieplicht voor de handel in koper en koperlegeringen waarbij u koperkabel, koper of een koperlegering aanbiedt en contant uitbetaald wilt worden is het D.O.R. in het leven geroepen.

Het Digitaal Opkopers Register dient er voor te zorgen dat heling wordt tegengegaan, heling makkelijker op te sporen is en diefstal van goederen terugdringt. Per gemeente wordt deze nieuwe manier van registreren opgestart en inmiddels zijn wij nu ook verplicht gesteld gebruik te maken van het nieuwe systeem.

Dit betekent voor onze klanten het volgende; wanneer u bij ons ferro en/of non-ferro metalen ter verkoop aanbiedt vragen wij u een geldig identiteitsbewijs te overleggen welke wij met uw NAW gegevens in ons systeem opslaan.

Deze gegevens met de gewichten en op soort uitgesplitste ferro  en non-ferro metalen worden vervolgens in het Digitaal Opkopers Register overgenomen. 

Mocht u vragen hebben aangaande dit nieuwe systeem adviseren wij u een kijkje te nemen op www.stopheling.nl of contact op te nemen met het team DOR via dor@amsterdam.nl