Schroot, metalen en oud ijzer

Vergunningen

Naast de vele jaren ervaring en expertise van onze mensen in de branche kunnen wij ook melden dat wij van het ministerie van VROM, en uitgegeven door het NIWO, een inzamelaars en verwerkers nummer hebben verkregen. Deze vergunningen geven ons het recht om afvalstroomnummers aan te maken en de diverse afvalstromen bij u af te voeren zoals bijvoorbeeld :

  • IJzerschroot
  • Oude metalen
  • Oud Hout
  • Kunststof
  • Bouw en sloop afval

De afgevoerde gewichten worden genoteerd en bewaard en aan het eind van elke maand door ons gemeld bij het ministerie van VROM.

Daarnaast zijn wij in het bezit van:

  • Een door de gemeente Amsterdam, in opdracht van het havenbedrijf uitgegeven, uitgebreide milieuvergunning
  • Lidmaatschap van de Nederlandse vereniging van vatenhandelaren
  • Lidmaatschap van de Nederlandse vereniging van groothandel