Milieu

MILIEU

Blom & Zonen B.V. heeft sinds jaar en dag het milieu hoog in het vaandel staan. Duurzaamheid en recycling zijn tegenwoordig veel gebruikte woorden maar eigenlijk is hergebruik, door recycling van staal en metalen, al vele honderden jaren oud. Zo worden stalen producten geknipt en later gesmolten om weer als nieuw product op de markt te wordengezet. 

Maar ook in de productie van vaten, IBC containers en jerrycans worden gerecyclede grondstoffen gebruikt en is het vat na gebruik weer te hergebruiken, hetzij als gereconditioneerd vat, danwel als secundaire grondstof. 

Sinds de verhuizing in 1995 naar onze huidige vestiging aan de Jan van Riebeeckhavenweg 6 hebben wij zowel buiten als in twee van de drie loodsen een vloeistofdichte vloer aangelegd met twee olie- en vetafscheiders. Mede daardoor  zijn wij in het bezit van een uitgebreide milieuvergunning, afgegeven door de gemeente Amsterdam.

Bij het reconditioneringsproces van vaten, dat wil zeggen het reinigen van gebruikte vaten waardoor deze weer ingezet kunnen worden als verpakking, wordt er veel water verbruikt. Dit verbruik hebben wij in 2008 weten te halveren door het regenwater van de loodsen op te vangen en te gebruiken als spoelwater. Hierdoor worden er vele kubieke liters aan drinkwater gespaard. Het vrijgekomen afvalwater van onze reiniging wordt afgevoerd naar een erkende verwerker die dit weer inzet als secundaire grondstof.

Onze vrachtwagen is voorzien van een moderne EURO 5 motor met een laag dieselverbruik. Ook worden onze vrachten zo gepland dat "leeg"rijden zo veel mogelijk wordt vermeden.

Onze loodsen zijn goed geïsoleerd uitgevoerd met veel lichtkoepels op de daken waardoor er minder kunstmatig licht en dus elektriciteit nodig is. Er wordt ook nagedacht over de aanschaf van zonnepanelen zodat wij energie-neutraal kunnen werken en wellicht in de toekomst stroom kunnen leveren.

Sinds februari 2016 rijden wij in een volledig elektrische personenauto zodat woon/werk verkeer en het bezoeken van onze klanten ook het milieu niet belast.

Door middel van bovengenoemde aanpassingen proberen wij ons steentje bij te dragen aan het milieu zodat de volgende generaties net zo kunnen genieten als wij.