Privacyverklaring

 

H. Blom & Zonen B.V. gevestigd aan de van Riebeeckhavenweg 6 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens:

H. Blom & Zonen B.V.

Van Riebeeckhavenweg 6

1041 AE Amsterdam

Tel. 0031 20 411 04 87

Website: www.blomamsterdam.nl

E-mail: info@blomamsterdam.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer wij deze van u hebben ontvangen:

 

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer vast en/of mobiel
  • E-mailadres
  • Website
  • Bankrekeningnummer

H. Blom & Zonen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze mailing en/of brochures en u op deze manier op de hoogte te houden van nieuwe producten en ontwikkelingen binnen ons bedrijf
  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het verwerken en afhandelen van u of onze betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming

H. Blom & Zonen B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van H. Blom & Zonen B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

H. Blom & Zonen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen indien van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden

H. Blom & Zonen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is en met goedkeuring vooraf van u.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door de genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blomamsterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om het verzoek te doen met één van de bij ons bekende e-mailadres(sen) en o.v.v. van de betreffende instelling(en). Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

H. Blom & Zonen B.V. wil er u tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

H. Blom & Zonen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blomamsterdam.nl.

Wijzigen in deze privacyverklaring

Wanneer onze organisatie wijzigt, dienen we mogelijk ook onze privacyverklaring aan te passen. Wij zullen de meeste recente verklaring o.v.v. de publicatiedatum publiceren.

24-5-2018